Søg
Nyhed

Kunstakademiet søger lektor i billedkunstnerisk praksis

Kunstakademiet søger en billedkunstner med erfaring i at undervise og vejlede studerende ved en videregående kunstuddannelse. Stillingen er et lektorat i kunstnerisk praksis til besættelse 1. september

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der tilbyder en 3-årig Bachelor of Fine Arts (BFA) og en 3-årig Master of Fine Arts (MFA).

Kunstakademiets BFA-uddannelse omfatter ca. 75 studerende, tre lektorer og en professor. Uddannelsen blev etableret i 2017. Den primære funktion for BFA-uddannelsen er at støtte den studerende i udviklingen af en billedkunstnerisk praksis og skabe de grundlæggende forudsætninger for en professionel kunstnerisk praksis i Danmark såvel som internationalt.

På BFA-uddannelsen arbejdes med kunstneriske undersøgelser, materialebrug, udforskning af processer, arbejdsmetoder og studieteknik samt udviklingen af fælles kunstfaglige sprog. Undervisningen fokuserer på at give de studerende den praktiske og teoretiske ballast, der er nødvendig for den enkeltes udvikling af en kunstnerisk praksis. Den studerende støttes i at reflektere kritisk over kunstens historiske, kulturelle og socio-politiske kontekster.

Læs det fulde opslag her