Søg
Nyhed

Kunstnerisk udviklings- og mentorprogram for dimittender og nyuddannede fra de kunstneriske uddannelser

Enhanced Practice er et nyt transdisciplinært udviklings- og mentorprogram for nyuddannede kunstnere fra en af de syv kunstneriske uddannelser. Det er organiseret af Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling, og skal give yngre kunstnere på tværs af musik, film, scenekunst og billedkunst mulighed for at udvikle deres praksis i research-baseret, samarbejdsorienterede og socialt engagerede retninger.

Deadline 29. juli 2021 (midnat)

Til det første forløb af dette 9 måneders program er vi særligt interesseret i kunstnere, der ønsker at beskæftige sig med temaet Transformation & Interdependence, som bredt forholder sig til de udfordringer, som udfolder sig inden for kunsten, kulturen og samfundet i den nuværende pandemi og ikke mindst i den post-pandemiske tid.
 
Som deltager i programmet vil du få tilknyttet en individuel mentor fra en kulturinstitution og/eller kontekst, der er relevant for din praksis og samtidig følge en række fælles moduler bestående af lectures og workshops. Programmet sigter mod at udvikle arbejdsmetoder for kunstnere, der i stigende grad befinder sig i og har brug for at placere sig i et hybridt kulturelt landskab, hvor grænserne mellem gængse genrer og discipliner er stadig mere flydende.
 
Tema: Transformation & Interdependence
Den aktuelle situation og nærværende pandemi har afsløret den sårbarhed, der ligger i den sammenkoblede globale verden og har øget bevidstheden om den økologiske krise. Hvordan kan kunstnere reagere på og tage del i det, som kan beskrives som et tiltrængt behov for og uden tvivl sammenvævet forandring inden for kultur, økonomi, teknologi og miljø?  Vi inviterer deltagere til at kortlægge og skabe forbindelser af indbyrdes afhængighed – både inden for deres egen praksis og i relation til andre samfundsområder. Ønsket er at udvikle formater og arbejdsmetoder i kunstnerisk praksis, der svarer til det hybride kulturlandskab, vi ser udfolde sig i dag.
 
Tidsperiode
Programmet løber fra September/oktober 2021 til maj 2022 med plads til 10 kunstnere. Et andet Open Call vil blive annonceret i 2022.   
 
Ansøgning
Du ansøger med en første skitse til en ’programerklæring’, der beskriver intentionen og retningen for din kunstneriske udvikling med baggrund i din nuværende praksis og som relaterer sig til det overordnede tema Transformation and Interdependence. Denne skitse er foreløbig og skal fungere som en indledende beskrivelse af den videre kunstneriske udvikling, du ønsker.
 
Ansøgninger kan indsendes på både dansk og engelsk. Bemærk at programmet primært afholdes på dansk.  Du kan læse mere om programmet, og hvordan du søger her: https://artisticresearch.dk/activities/nyt-udviklings-og-mentorprogram
 
Hvem kan søge?
Programmet kan søges af kunstnere, der er dimitteret fra en af de syv kunstneriske uddannelser inden for det sidste år (afgang 2020 og 2021) og som er motiveret for at udfolde deres praksis på tværs af genre og kunstneriske formater, og interesseret i at indgå i en kollektiv dialog med de øvrige deltagere.
 
De syv kunstneriske uddannelser er:
Den Danske Filmskole
Den Danske Scenekunstskole
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rytmisk Musikkonservatorium
Det Jyske Musikkonservatorium
Syddansk Musikkonservatorium
 
For spørgsmål skriv til koordinator Annemette Friis på:
Du kan læse mere om Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling her: artisticresearch.dk