Søg
Nyhed

Kunsten som Forum på tryk

Det er med stor fornøjelse at Billedkunstskolernes Forlag i samarbejde med Kunsten som Forum, Ny Carlsbergfondets forskningscenter på Københavns Universitet kan lancere to nye udgivelser i serien Kunsten som Forum på tryk.

Fællesskabet i skriften, i tanken, i det virkelige liv
Med udgivelse nummer 7 og 8 får får læseren for første gang et direkte indblik i Kunsten som Forums egen forskning. Begge udgivelser er nemlig forfattet af forskere tilknyttet centret. Dertil er de begge skrevet i kollektive processer, hvorfor de både eksemplificerer, såvel som behandler, fællesskabstanken. Herigennem indskriver udgivelserne sig i den æstetiske og politiske virkelighed, der skabes i forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.
 
I Fremtrædelsens æstetik og politik genlæser Emma Sofie Brogaard, Mathias Overgaard og Frederik Tygstrup tænkerne Hannah Arendt og Maurice Merleau-Pontys politiske og æstetiske teorier og finder nyt slægtskab mellem dem. ”Fremtrædelsens former er også fællesskabets former” skriver forfatterne, og argumenterer for, at  oplevelsen af fællesskab opstår gennem tilstedeværelsen; en sansning, som også er en politisk virkelighedssans.
 
I Vi skriver sammen. Adressering, adgang og afhængighed i litteraturen af Solveig Daugaard og Cecilie Ullerup Schmidt har undersøgelsen af det fællesskab, der opstår mellem den skrivende og den læsende givet form til selve bogen. Den har nemlig taget form som en brevudveksling mellem de to forfattere, som blandt andet diskuterer, hvad der sker, når racialiserede forfatteres bøger kommer i hænderne på hvide læsere og hvilken ramme samfundsinstitutioner og materielle adgangsvilkår sætter for, hvad og hvordan vi skriver – og ikke mindst læser.
            
Kunsten som Forum på tryk fokuserer på fællesskabet i en tid, hvor opbrud, isolation og krig er med til at nedbryde velkendte alliancer, og hvor digitalisering for alvor – og på godt og ondt – er med til at omforme vores muligheder for at mødes på ny.
 
Med serien inviterer vi dansksprogede læsere ind i igangværende samtaler om kunsten og dens fællesskaber i bredeste forstand. Dette i form af formidlende udgivelser af centerets forskning, samt forelæsningsrækker, hvor både lokale og internationale forskere og kunstnere bidrager med ny viden om de mangfoldige former for fællesskaber i kunsten.
 
Serien udkommer i et let lille lommeformat, der lige passer til en tur ud i efterårssolen og henvender sig til enhver, der ønsker at få et dybere indblik i dagens kulturvidenskabelige landskab.
 
Udgivelserne koster 90kr/stk og kan købes i udvalgte boghandler, bl.a. saxo.com og i Boghandlen Kunsthal Charlottenborg. Forhandlere kan bestille med rabatter via Bogportalen.
 
For yderligere information kontakt Billedkunstskolernes Forlag/The Royal Danish Academy of Fine Arts, Publishing: