Søg
Arrangement

Symposium: Transformative Futures

Til det fjerde årligt tilbagevendende symposium sætter Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling spot på samfundsmæssige udfordringer og deres aktualitet indenfor Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research). Det sker med et to-dagsprogram med præsentationer, workshop og udstillingsrundtur på Kunsthal Charlottenborg samt koncert og talk på Det Rytmiske Musikkonservatorium. Under overskriften Transformative Futures udforsker symposiet, hvordan artistic research/KUV kan genere ny viden i en verden i krise gennem en praksisbaseret gentænkning af forholdet mellem tid, rum og materiale.

Transformative Futures: 
Gentænkninger af Tid, Rum og Materialitet i Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed
d. 27 -28 oktober på Kunsthal Charlottenborg & Det Rytmiske Musikkonservatorium

Lucia D’Errico, Ole Lützow Holm, Honey Biba Beckerlee, Jussi Parikka, Aslak Aamot Helm (Diakron), Elvia Wilk, Emil Rønn Andersen, Viktorija Šiaulytė og Marta Dauliūtė, Joachim Hamou & Shakira Kasigwa Mukamusoni  (Trampolinhuset), Søren Kjærgaard & Torben Snekkestad, David Toop med flere.
 
Sted: Kunsthal Charlottenborg og Det Rytmiske Musikkonservatorium.
Dele af programmet vil også livestreames på vores You Tube kanal
 
Se det fulde program samt tilmelding her.
 
Til det fjerde årligt tilbagevendende symposium sætter Center for Kunstnerisk Viden og Udvikling spot på samfundsmæssige udfordringer og deres aktualitet indenfor Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV, på engelsk Artistic Research). Det sker med et to-dagsprogram med præsentationer, workshop og udstillingsrundtur på Kunsthal Charlottenborg samt koncert og talk på Det Rytmiske Musikkonservatorium. Under overskriften Transformative Futures udforsker symposiet, hvordan artistic research/KUV kan genere ny viden i en verden i krise gennem en praksisbaseret gentænkning af forholdet mellem tid, rum og materiale.
 
I dagene vil du møde kunstnere og tænkere, der udfordrer ideen om den lineære udvikling indenfor teknologi, økologi og andre vidensbaserede områder for i stedet simultant at inddrage fortid, nutid og fremtid i deres arbejde. I Honey Biba Beckerlees kunstneriske praksis bliver forestillingen om den rene, virtuelle digitale virkelighed udfordret gennem en materiel undersøgelse af den udvinding af naturressourcer, som er grundstenen i samtidens teknologi. Informationsnetværk, de mennesker som udvikler dem og de der bruger dem er, som Beckerlee argumenterer, dybt forankret i Jordens biologiske og geologiske cyklusser.
 
Symposiet udforsker videre hvordan vores opfattelse af grænserne mellem den menneskelige og den ikke-menneskelige verden har behov for justering, ikke mindst for virkelig at kunne forstå omfanget af den globale klimakrise. Sådanne forhold bliver undersøgt i Kunstnerkollektivet Diakrons arbejde hvor de sammen med kunstner Emil Rønn Andersen og forfatter Elvia Wilk gentænker forholdet mellem data, viden og historiefortælling indenfor klimavidenskab.
 
De miljømæssige og infrastrukturelle kriser vi i dag lever under, betyder også at rammerne for det gode liv bliver en vare og et privilegie for de bedst stillede. Dette problem udforskes med to kunstprojekter, som hver på egne vis diskuterer og perspektiverer “politiske forestillinger om fremtiden” gennem meget forskellige former for prekære livsforhold. I researchprojektet og filmen Good Life træder Viktorija Šiaulytė and Marta Dauliūtė ind i en co-working/co-living  virksomhedsverden og engagerer sig i vidensproduktionen mellem tilsyneladende uforenlige politiske positioner. Også i kollektivet Trampolinhusets arbejde engageres positioner udenfor kunstens domæne for at skabe forandring og i deres tilfælde gennem en kollektiv forestilling om et bedre asylsystem.
 
Disse og andre bidrag resonerer med symposiets åbningspræsentation ved musiker og forsker Lucia D´Errico. Hun fremhæver divergenskraften mellem et system eller en model for det skrevne værk og performancen, hvor igennem det irreducerbare nærvær i sidstnævnte åbner for en kreativ forskelstænkning. I forlængelse af de tanker slutter vi symposiet af på Det Rytmiske Musikkonservatorium, hvor Søren Kjærgaard & Torben Snekkestad i samspil med flere musikere  vil præsentere KUV-projektet Traversing Sonic Territories. 
 
Det der haster i frembringelsen af transformative fremtider indenfor artistic research/KUV, handler ikke om at skabe utopier eller dystopier. Udfordringen ligger derimod i kompositionerne: at ramme en særlig tone, performe koreografien eller fortælle historien på nye måder. At komponere i en forskelstænkning.