Søg
Arrangement

Lancering: Pist Protta nr. 78

Torsdag den 3. november udkommer det nyeste nummer af kunstmagasinet Pist Protta. Det markeres med en en lancering i kunsthallens boghandel, der er gratis og åben for alle.

Vanitas Danmark er Pist Prottas eget analyseinstitut, der indsamler og bearbejder ubegrænsede mængder af information om kunstlivet, og som gennem årene har offentliggjort diverse mere eller mindre faktuelle statistiske fortolkninger af kunsten og kunstnerne i Pist Protta.

Det har fx. været lister over kunstnere med den største økonomiske indkomst (PP 19), eller kunstnere som vil være berømte længst (PP 28). Og spørgeskemaundersøgelser der har kortlagt kunstnernes forhold (PP 65-69), samt diagrammer og statistikker, der har kortlagt tidsskriftet selv (PP-kompendium).

Nu er tiden kommet til at lave en omfattende og overordnet kortlægning af alle kunstens forhold. Pist Protta ønsker en afrapportering af kunstens rolle i oplevelsesøkonomien, en hvidbog, der forholder sig til alle aspekter af kunstlivet, udført i en form, hvor vi møder de toneangivende djøffere og beslutningstagende politikere på deres hjemmebane.

Kunsten bør sætte en politisk dagsorden i forvaltningssamfundet, og derfor må den gøres kvantificerbar! Det vil redaktionen gøre et første forsøg på i dette nummer med lister, kort, tabeller, diagrammer, kurver, søjler og grafer – og alt mulig andet, der kan forstås som målbar, faktuel information i tekstlig og visuel form. 
Og som på en eller anden måde kan indskrives i en relation til kunsten, og alt hvad der omgiver den.