Søg
Arrangement

KUV Festival 2016

KUV-netværket afholder sin første KUV-festival

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er vært for festivalen, som bliver den første af sin slags i Danmark. Festivalen præsenterer en bred vifte af KUV-projekter fra de danske kunstuddannelser i form af bl.a. koncerter, iscenesættelser og foredrag.

KUV-festival 5. november 2016 kl. 12 til 17
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Rosenørns Allé 22, 1970 Frederiksberg C

Dørene åbnes kl. 11:45 – Velkomst kl. 12:00

Festivalen er åben for alle interesserede – der er gratis adgang.
Medbring gerne eget instrument til workshop

Festivalen er arrangeret af KUV-netværket – et nationalt netværk, hvor de kunstneriske uddannelser i Danmark i musik, billedkunst,  lm og scenekunst er repræsenteret. Målet for netværkets arbejde er at styrke og udvikle af KUV-området gennem et tværinstitutionelt
og tværæstetisk samarbejde kunstuddannelserne imellem
Se mere på www.kuvnetværket.dk

Hvad er KUV?
“Kunstnerisk udviklingsvirksom- hed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et o entligt tilgænge- ligt resultat og ledsages af en re eksion over såvel proces- sen som præsentationen af resultatet.”
(fra Kulturministeriets rapport om KUV, 2012)

Læs mere på: http://www.kuvnetværket.dk/festivaller/festival/