Søg
Nyhed

Ny professor og studieleder for Kunstakademiets BFA program

Henriette Heise bliver professor og studieleder for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskolers nye BFA program. Hun tiltræder i stillingen d. 1. juli 2016.

Henriette Heise er således ansat til at lede og udvikle Billedkunstskolernes nye 3-årige BFA program (Bachelor of Fine Arts), som træder i kraft fra skoleåret 2016/17.

”Med ansættelsen af Henriette Heise har Billedkunstskolerne fået en yderst kvalificeret, visionær og nytænkende professor, der har stor erfaring med såvel undervisning som kunstnerisk praksis”, siger rektor Sanne Kofod Olsen.

Henriette Heise har siden 2009 været ansat som lektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskolers Grundskole og har både i kraft heraf, samt via sin egen praksis arbejdet med lærings- og vidensformer.

I årene 2001 - 07 drev Henriette Heise sammen med kunstnerkollegaen Jakob Jakobsen og en række kolleger fra ind- og udland Det Fri Universitet, et kunstprojekt i sig selv og en kollektiv og eksperimenterende tilgang til forskning og fri vidensdeling.

Henriette Heises billedkunstneriske praksis udfolder sig på tværs af medier, formater og materialer og Heise har dermed gjort brug af en bred vifte af arbejdsmetoder – en erfaring, hun anser for central i undervisningen af de nye BFA-studerende.

”Jeg ser frem til at være med til at præge BFA-programmet”, siger Henriette Heise og lægger vægt på at den studerende i løbet af uddannelsens første to år opfordres til at eksperimentere med forskellige medier, materialer, metoder og samarbejder – bl.a. via gruppediskussioner, i undervisningen, på skolens laboratorier og gennem vejledning. På uddannelsens tredje år vil der finde en specialisering sted i forbindelse med udførelsen af de studerendes afsluttende BFA-projekt. Efter endt BFA uddannelse kan den studerende vælge at fortsætte på Billedkunstskolernes tre-årige specialiserede MFA-uddannelse.

Om kunst og læring siger Henriette Heise:
”Jeg forstår det at lære, i skolens kontekst, som en konstant samtale mellem de studerende og underviserne, og et af de spørgsmål, jeg grundlæggende anser for vigtigt – også i min egen praksis – er, hvilken funktion billedkunst har i forhold til læring og erkendelsesprocesser.”

Ansættelsen af Henriette Heise er sket på baggrund af en længere proces med et bedømmelsesudvalg bestående af Anette Abrahamsson, professor, Sidsel Nelund, Institutleder, Jesper Rasmussen, kunstner og tidligere rektor for Det Jyske Kunstakademi – samt et ansættelsesudvalg med Nils Norman, professor, Karen Harsbo, lektor, Sebastian Hedevang, studerende, Kirsten Kajberg, sekretær, og Sanne Kofod Olsen, rektor.

Henriette Heise bor og arbejder i København og er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København og Slade School of Fine Art i London. Hun har siden 2009 været lektor i billedkunst på Det Kgl. Danske Kunstakademi og fra 2012 medlem af kunstnersammenslutningen Den Frie. I 2013 modtog Heise Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. Hendes værker er repræsenteret på en række museer, f.eks. Statens Museum for Kunst, Museet for Samtidskunst og hun har lavet flere større udsmykningsopgaver i Danmark.

Henriette Heises billedkunstneriske praksis kombinerer formelle, materielle undersøgelser med et begær efter at udfordre det æstetiske sprog. Heises værker kredser ofte om simple handlinger og om dagligdags genstande. På et mere abstrakt plan interesserer hun sig for, hvordan rutiner og teknologier og de helt almindelige objekter, vi omgiver os med i vores hverdag, er med til at forme særlige adfærdsmønstre, erfaringsdannelser og følelser. Heise har desuden været involveret i og medstifter af en række kollektive kunstneriske projekter som Info Centre i London, Det Fri Universitet og Tv-stationen tv-tv, begge i København.

Fakta om det nye BFA program
BFA programmet er en ny samlet uddannelse for de første 3 år af den billedkunstneriske uddannelse. Udover Henriette Heise har programmet yderligere tre lektorer tilknyttet, som sammen med Heise vil forestå den daglige undervisning. Undervisningen foregår også delvist på Billedkunstskolernes laboratorier og Institut for Forskning og Tværgående Studier. Herefter kan studerende forsætte på kandidatuddannelsen, som består af 4 specialiserede programmer (Professorskoler).
 
Kontakt
Sanne Kofod Olsen
mail:
tlf: +45 3374 4601
 
Henriette Heise
mail:
tlf: +45 3374 4623