Søg
Nyhed

Stærke kunstneriske fagligheder ansættes i Billedkunstskolernes to nye professorater

Det Kgl. Danske Kunstakademi kan med stor glæde meddele, at Ferdinand Ahm Krag ansættes som professor på Skolen for Maleri og billedbaserede praksisser, mens Carla Zaccagnini bliver professor på den nye Skole for konceptuelle og kontekstuelle praksisser.

Skolen for konceptuelle og kontekstuelle praksisser er et af de fire nye MFA-programmer, som fra september 2017 træder i kraft. Carla Zaccagninis ansættelse er således foranlediget af strukturændringerne på Billedkunstskolerne, mens Ferdinand Ahm Krags ansættelse er en konsekvens af udløbet af professor Anette Abrahamsons åremålsansættelse ved Malerskolen. Begge ansættelser sker på baggrund af et enigt ansættelsesudvalg.
 
MFA-programmerne er Billedkunstskolernes kandidatuddannelse (der følger den treårige BFA), som danner rammen om uddannelse i fri kunst, hvor de studerendes selvstændighed og inddragelse i tilrettelæggelsen af undervisningen er væsentlig. Hver af de fire nye MFA-programmer ledes af en professor, som er ansvarlig for skolens kunstneriske program, samt for den kunstneriske udvikling hos og supervision af de studerende i samarbejde med laboratorier og Institut for kunst, skrift og forskning.
 
Rektor Sanne Kofod Olsen siger om ansættelserne: ”Jeg er meget glad for at vi endnu engang har fået mulighed for at ansætte to så kvalificerede kunstnere med et både nationalt og internationalt virke og dog begge forankret lokalt i regionen – det har stor betydning for det faglige fællesskab, der skal opbygges omkring de nye MFA-skoler i særdeleshed og akademiet i almindelighed.”
 
Ferdinand Ahm Krag
Ferdinand Ahm Krag vil fra september 2017 lede Skolen for maleri og billedbaserede praksisser. Krag (DK, f. 1977) tog afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler i 2006 og opererer i et kunstnerisk og et diskursivt spor, som tilsammen udgør hans praksis. Krag arbejder med tegning, maleri og i de senere år også med 3-d-animation i den værkbaserede del af sin praksis. Værkerne har et bevidst ambivalent formsprog, som undviger traditionelle værkkategorier såsom figurativ-abstrakt eller ekspressiv-analytisk, og de pendulerer ofte mellem tegning og maleri, hvor tegningerne tilstræber en malerisk karakter, en koloristisk effekt, mens malerierne ofte besidder en geometrisk klarhed. Krags diskursive praksis omfatter bl.a. anmelderi, kunstneressays, redaktionel virksomhed og kuratorisk arbejde, herunder det kunstnerdrevne udstillingssted IMO, som Krag sammen med en række kolleger startede i 2009.
 
Om maleriet og sin opgave som ny professor på Billedkunstskolerne siger han:
 
”Maleriets historiske bidrag til kunsten kan næppe overvurderes og som kulturelt vidnesbyrd er mediet en uudtømmelig kilde ligesom det er en uvurderlig intellektuel værktøjskasse. Måske mere end nogensinde før lever vi i en virkelighed, hvis skæbne er forbundet til måden, hvorpå vi tænker, føler og udtrykker os igennem billeder. Opgaven er nu at udvide maleriets værktøjskasse praktisk og teoretisk, så det indenfor et bredt samtidskunstnerisk felt kan investere sin historiske tyngde i udviklingen af nye fremtidige former for billed-gøren.”
 
Ferdinand Ahm Krag har bl.a. undervist på Det Jyske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Kunst- og Designhøjskolen Bergen. Han har udstillet bredt i ind- og udland, senest på Overgaden i København, Tensta Kunsthal Göteborg, Momentum 8 Moss og Gallery Møller Witt, Aarhus. Hans værker er repræsenteret i samlingerne på Statens Museum for Kunst, Randers Kunstmuseum og Ny Carlsbergfondet.
 
Carla Zaccagnini
Carla Zaccagnini bliver professor på den nyoprettede Skole for konceptuelle og kontekstuelle praksisser. Zaccagnini (AR, f. 1973) har en MA i kunst fra Universidade de São Paolo. Kunstnerisk arbejder hun i en række forskellige medier; tegning, video, performance, fotografi m.fl. Hun arbejder desuden også som kurator og kritiker. Zaccagnini interesserer sig for tekst og tale, oversættelse og fejllæsninger, sprogets og repræsentationens grænser og det ideologiske indhold bag normaliserede kommunikative koder – med andre ord hvordan usynlige magtstrukturer kan synliggøres; og de former de antager i denne proces.
 
Om arbejdet med den nye skole siger Carla Zaccagnini:
”At være en del af tilblivelsen af den nye Skole for konceptuelle og kontekstuelle praksisser er en mulighed for ikke bare at udvikle nye undersøgelsesfelter inden for dette område, men også nye tilgange og nye læringsformer – i samarbejde med de studerende og i dialog med fakultetet. Det indebærer desuden et stort ansvar, særligt over for det sprog de to tidligere skoler traditionelt har benyttet sig af – og som jeg har meget at lære af.”
 
Zaccagnini har undervisningserfaring fra bl.a. Escola São Paolo og Pontifícia Universidade Católica São Paolo. Hun har udstillet bredt internationalt, senest bl.a. på Van Abbemuseum i Holland, Malmö Kunsthal og Museu de Arte de São Paolo. Hendes værker er bl.a. repræsenteret i samlinger som MUSAC, Tate Modern og Guggenheim.
 
Ny struktur - Fakta
Billedkunstskolernes tidligere professorskoler vil fremover fungere som treårige, internationale kandidatuddannelser (MFA) fordelt på fire forskellige kunstneriske programmer, der fra september 2017 ser således ud:
 
Skolen for konceptuelle og kontekstuelle praksisser ved professor Carla Zaccagnini
Skolen for maleri og billedbaserede praksisser professor Ferdinand Ahm Krag
Billedhuggerskolen Charlottenborg ved professor Martin Erik Andersen
Skolen for mediekunst ved professor Angela Melitopoulus
 
Skolen for Kontekstuelle og konceptuelle praksisser er en sammenlægning af to eksisterende programmer (Skolen for Mur og Rum og Skolen for Sprog, Rum og Skala). Det nye program har fokus på kontekstuelle og diskursive praksisser med særlig interesse for sociale, performative og kritiske kunstformer inden for samtidskunsten.
 
For spørgsmål kontakt venligst Sanne Kofod Olsen: , 33744601
For pressebilleder i høj opløsning kontakt venligst Lea Kyndrup,  , 33744616