Søg S
Forelæsning

Talk: Keep Art Flat

​Charlottenborg Art Talks:
Peter van der Meijden - Keep Art Flat!

Kunsthistoriker Peter van der Meijden sætter fokus på kunstarten Mail Art, der netop nu kan ses på udstillingen Keep Art Flat! på Kunsthal Charlottenborg. Mail Art betegner kunst, der produceres og sendes med post mellem kunstnere. Udstillingen viser den som et produkt og et spejl af af 1970’ernes politiske interesser og kampe.

Et af formålene med Mail Art var at afhierarkisere kunsten, eller i udstillingens terminologi at "holde den flad". Denne talk handler om de mange konsekvenser, Mail Arts stræben efter fladhed havde og stadigvæk har i dag - for man møder fladheden også når man sætter sig for at arkivere Mail Art, at udstille den eller at skrive om den. .

Om Charlottenborg Art Talks
I løbet af efteråret byder Charlottenborg Art Talks hver onsdag på bl.a. foredrag, performances, film screeninger, oplæsninger og debatter om kunst med danske og udenlandske kunstnere, forfattere, kuratorer og professorer. Programmet er tilrettelagt i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.