Søg S
Nyhed

Undersøgelse af studiemiljøet

Studiemiljøundersøgelse på Kunstakademiet gentages og uddybes med spørgsmål vedrørende det psykiske studiemiljø 

På baggrund af fortællinger og rygter om, at der har været et dårligt studiemiljø præget af chikanerende og krænkende adfærd på en af Kunstakademiets Billedkunstskolers afdelinger, finder den nye ledelse det nødvendigt at gentage den studiemiljøundersøgelse, som blev foretaget for et år siden og i den forbindelse at uddybe spørgsmålene vedrørende det psykiske studiemiljø.

De uddybende spørgsmål vil blive drøftet med arbejdsgruppen mod chikane og krænkende adfærd, hvori der også sidder studerende.

Undersøgelsen vil blive sendt ud til alle studerende og vil blive håndteret af et eksternt bureau. Besvarelserne er anonyme, og når resultaterne foreligger, bliver de offentliggjort internt på Kunstakademiet og eksternt.

Håbet er herigennem at blive klogere på, hvordan Kunstakademiet skaber et godt og trygt studiemiljø.