Søg

Udveksling til Billedkunstskolerne

En vejledning til danske og udenlandske studerende, der søger udvekslings- og gæsteophold på Billedkunstskolerne

Hvem kan søge om udvekslings- eller gæsteophold?

Studerende som er indskrevet på et dansk eller udenlandsk kunstakademi, kunstskole eller anden kunstnerisk uddannelsesinstitution, der tilbyder undervisning i billedkunst, kan søge om optagelse som udvekslings- eller gæstestuderende på Billedkunstskolerne.
 
Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal man søge om ordinær optagelse på vores BFA-uddannelse.

Optag af udvekslings- eller gæstestuderende

Udvekslingsstuderende er studerende, der deltager i og finansieres af ERASMUS eller KUNO. Der kan laves aftaler med institutioner, der deltager i ERASMUS- eller KUNO-programmet.

Gæstestuderende kommer fra institutioner, som vi har indgået individuelle aftaler med, fx Kunstakademie Düsseldorf, Scenekunstskolen samt Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. 
 
For både udvekslings- og gæstestuderende gælder, at man ikke må have taget afgang fra sin hjeminstitution forud for den periode, man søger om et at få et udvekslings- eller gæsteophold på Billedkunstskolerne.

Udvekslings- og gæstestuderende kan desuden ikke forlænge deres ophold ud over den dato, hvor de tager afgang fra deres hjeminstitution.

Ansøgningerne behandles efter ansøgningsfristens udløb. Det er Billedkunstskolernes undervisere, der vurderer ansøgningerne ud fra kvaliteten af det indsendte portfolio samt balancen mellem ind- og udgående studerende. At du er nomineret af din hjem-institution er ikke en garanti for optagelse.

Udvekslingsperiode

Udvekslingsstuderende kan søge om optagelse i op til et fuldt akademisk år, svarende til 2 semestre. Det forventes at udvekslings- og gæstestuderende, så vidt muligt, følger Billedkunstskolernes semestre.

Hvornår skal man søge?

Optagelse af udvekslings- og gæstestuderende gennemføres to gange om året, og de nærmere ansøgningsfrister er sat til:

  • 1. maj kl. 11:59 for ansøgning om optagelse i efterårssemesteret eller et fuldt akademisk år (ansøgningssystemet åbner for modtagelse af ansøgninger den 1. april)
  • 1. november kl. 11:59 for ansøgning om optagelse i forårssemesteret (ansøgningssystemet åbner for modtagelse af ansøgninger den 1. oktober)

Efterårssemesteret løber fra 15. september til 31. januar det følgende år, mens forårssemesteret løber fra 1. februar til 30. juni.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse som udvekslings- eller gæstestuderende finder sted i ugerne op til selve ansøgningsfristen, hvor du registrerer dig som ansøger i vores elektroniske ansøgningssystem. Når du har registreret dig som ansøger, kan du oprette en ansøgning. Vær opmærksom på, at Kunstakademiet først modtaget din ansøgning, når du har klikket 'indsend' på sidste step i ansøgningsskemaet. 

Det er muligt at gemme ansøgningen og senere vende tilbage og redigere i den. Du kan redigere i ansøgningen frem til ansøgningsfristens udløb - også selvom du har indsendt den. For hver gang du redigerer i en allerede indsendt ansøgning, skal du dog huske at klikke 'indsend' igen.

Du tilgår ansøgningsportalen her: Bacheloruddannelsen eller Kandidatuddannelsen

Som ansøger skal du indsende følgende dokumentation:

  • et portfolio (pdf-fil, max 5 sider) og/eller max 2 video- eller lydværker eller dokumentation af performances eller installationer*
  • CV
  • Nominering (vedhæftet som pdf-fil)
  • Billede af dit pas

* Hvis du søger med video- eller lydværker eller dokumentation af performances eller installationer, skal du følge nedenstående retningslinjer: 

Der skal indsættes et ”skilt” (hvid skrift/sort baggrund) af 5 sekunders varighed i begyndelsen af hver video med navn, værktitel og angivelse af, om der er lyd på videoen. Hvis videoen er et uddrag af et længere værk, skal værkets originale længde også angives.
 
Eksempel: Hans Hansen – ”titel” minus lyd, original længde: 6 min.
 
Den enkelte video må således ikke vare længere end 1 minut og 5 sekunder. Vær opmærksom på, at videoer uden ”skilt” vil blive afvist ved modtagelsen.

Videoen skal være i formatet QuickTime mpeg4/H264 i størrelsen 1920x1080 pixels, og filen må ikke være større end 100MB.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Studieadministrationen på

ECTS-point:

Ansøgere skal være opmærksomme på, at Billedkunstskolerne tildeler 30 ECTS-point for hvert afsluttet semester. De 30 ECTS-point er ikke opdelt i aktiviteter i det individuelle semester men gives som helhed.

Sprogkrav:

Ansøgere skal mestre engelsk på et niveau, hvor de let kan kommunikere med professorer, lektorer og de medstuderende, men der er ingen specifikke krav om eksamensniveau i engelsk.

Skolernes optag af udvekslingsstuderende:

Potentielle udvekslings- og gæstestuderende kan søge om optagelse på en specifik professorskole. Skoler, der er fyldt op, kan dog ikke tage imod gæstestuderende. I de tilfælde vil den studerende overflyttes til en skole, der har plads efter den 15. juni.

Gebyrer, leveomkostninger, stipendier m.v.:

Alle leveomkostninger (mad, bolig osv.) betales af den studerende selv. 

Billedkunstskolerne disponerer ikke over stipendier, legater eller kollegier og har ikke mulighed for at hjælpe udvekslings- og gæstestuderende med hensyn til indkvartering, økonomi og beslægtede spørgsmål.

Som studerende må du derfor selv sikre dig tilstrækkelige økonomiske midler, inden du forlader dit hjemland. 

Studieafgift. Kun relevant, hvis du ikke er EU eller EØS-borger:

Billedkunstskolerne skal, ifølge bekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er EU eller EØS-borgere.
Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (15. september til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).

Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.

Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.

 

KUNO

Billedkunstskolerne er medlem af KUNO. Et nordisk-baltisk netværk af kunstuddannelsesinstitutioner. For yderligere information omkring KUNO, skal du kontakte din egen hjeminstitution eller KUNOs hjemmeside.

Erasmus

For information omkring ERASMUS-programmet, skal du kontakte din egen hjeminstitution.