Søg

Internationale samarbejder

Billedkunstskolerne har en række europæiske og oversøiske partnere. Billedkunstskolerne er desuden en del af flere internationale samarbejdsprojekter.

KUNO

Billedkunstskolerne er en del af KUNO. KUNO er et ambitiøst Nordplus-netværk bestående af 18 kunstuddannelsesinstitutioner i de nordisk-baltiske lande. Ved at samarbejde om en bred vifte af projektaktiviteter forpligter medlemsinstitutionerne sig til den fortsatte udvikling af højere kunstuddannelse i regionen. Midlerne til KUNO bevilges af Nordisk Ministerråd gennem Nordplus programmet, og KUNOs aktiviteter er reguleret af THE KUNO COLLABORATION AGREEMENT.

KUNO yder støtte til studentermobilitet, lærermobilitet samt udvikling af samarbejdsprojekter. Der kan desuden søges støtte til at dække rejseomkostninger. 

Erasmus

Billedkunstskolerne deltager desuden i EU's uddannelsesprogram, Erasmus+ program. Erasmus-programmet støtter udveksling af studerende, undervisere og ansatte mellem de europæiske lande. Erasmus+ programmet omfatter alle EU-lande, EØS-landene og ansøgerlandet Tyrkiet. Billedkunstskolerne indgår løbende partnerskaber med kunstuddannelsesinstitutioner. Kontakt Billedkunstskolernes studieadministration på  for mere information.

Hent ERASMUS+ Charter 2021-2027 her

Hent ERASMUS Policy Statement, april 2020 (English / Danish). 

Hent fact sheet om udveksling her