Søg S

Laboratoriet for Lyd

Laboratoriet for Lyd

​Kongens Nytorv 1
Opgang E, 2 sal

Kontaktinformation

Stephen Mcevoy

Laboratoriet for Lyd er et forskningsbaseret mødested og en ressource for dem, der er interesserede i at beskæftige sig med lyd fra forskellige indfaldsvinkler. Laboratoriet er et læringsrum, der understøtter mange forskellige læringsformer – leg, undersøgelser, forskning og innovation – og slår bro mellem en lang række felter såsom teknologi, sansning og kunst. De studerende har afgørende indflydelse på den løbende udvikling af Laboratoriet for Lyd og på den retning, laboratoriet tager. Hvert år afholdes et åbent høringsmøde, hvor de studerende kan være med til at fastlægge Laboratoriet for Lyds retning og aktiviteter sammen med laboratoriets leder, Jenny Gräf Sheppard.
 
Laboratoriet for Lyd vil stræbe efter at give de studerende indblik i og adgang til den aktuelle diskurs inden for lydstudier. Laboratoriets løbende aktiviteter vil være kendetegnet ved workshops, adgang til forskningsfaciliteter og en international erfarings- og vidensudveksling. Workshops og kurser giver de studerende mulighed for at opnå direkte læring inden for en lang række temaer. Som eksempler på sådanne workshops og kurser kan nævnes: En introduktion til lyd og lydbegreber; læsegruppe om lyd og køn, workshop ifm. forskningsprojektet ”Sounding Bodies”; lyd og subjektivitet; Lydens økonomi, improvisation og live-performance med lyd; samt diverse workshops om brugen af forskelligt udstyr.
 
Laboratoriets faciliteter byder blandt andet på:
ProTools Studio med Ableton Live
Lydtæt bås
Pro Tools Workstation med Ableton Live og MaxMsp
Værkstedsrum (til brug for live-improvisationer, optagelser, forskning og som lytterum)
Oscilloskop, biofeedbackudstyr og andet lydudstyr
Mikrofonudstyr
Mobilt optageudstyr
Bibliotek
Et rum til mindre lydperformances eller lydpræsentationer.
 
Igangværende forskning på Laboratoriet for Lyd

SOUNDING BODIES er et kunstnerisk forskningsprojekt, der er iværksat af Jenny Gräf og finansieret af Det Kongelige Danske Kunstakademi og Kulturministeriet. Forskningsprojektet vil løbe fra april til december 2018 på og udenfor Kunstakademiet. Projektforløbet kan følges på https://soundingbodies.kunstakademiet.dk
 
Forskningsprojektet ”Sounding Bodies” tager udgangspunkt i kroppens resonans og i hvordan kroppen opfanger og afgiver lyd. Efter gennem århundreder at have givet forrang til synet og det visuelle er vi nu lydmæssige analfabeter, der er dårligt udrustet i forhold til at udnytte vores iboende muligheder for at bruge lyd til at færdes i og interagere med verden. For at kunne forske dybt i lyd ud fra en kunstnerisk faglighed må vi først udvikle kompetencer, der er specifikke for lyden – og her må vi begynde med kroppens evne til at lyde. ”The Sounding Body” er et begreb, der peger på lydens kropsliggørelse, og på, hvordan lyden som fænomen produceres og opfattes inden for kroppen.
 
SOBO Study Group er navnet på den kerne af deltagere, som under forløbet vil udføre individuel eller gruppebaseret kunstnerisk forskning, der vil både bidrage til og nyde godt af SOUNDING BODIES-projektet i 2018.

Laboratoriet for Lyd, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København
Stephen Mcevoy:
Facebook: https://www.facebook.com/laboratoryforsound/
 

Billede af ansat mangler

Stephen Mcevoy

Undervisningsassistent

E-mail

Lektor påLaboratoriet for Lyd, Jenny Gräf Sheppard

Jenny Gräf Sheppard

Leder af the Ambisonics Research Lab på Laboratoriet for Lyd. ('Sonic Orientations', finansieret af Kulturministeret, KUV bevilling. 2021 - 2022) og ph.d.-studerende

Jenny Gräf Sheppard (f. 1970) modtog sin MFA fra the School of the Art Institute of Chicago. Som tværfaglig kunstner omfatter Sheppards værker projekter, der udforsker lyd i forhold til erindring og agens, herunder samarbejdsprojekter med mennesker med Alzheimers, udpræget deltagerorienterede lydværker, og musikalske lydforestillinger. Hendes forskning omfatter lydens indvirkning på kroppen, kognition og den fysiske verden. Sheppard har fremført sine værker i hele Europa, Canada og USA samt fungeret som kurator ved lyd- og musikfestivaler.

E-mail

Telefon

+45 3374 4648