Søg

Billedhuggerskolen Charlottenborg

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedhuggerskole har fokus på kunstnerisk praksis i tre dimensioner. Kerneområdet er skulpturen, objektet, installationen og kunst i det offentlige rum. Billedhuggerskolen er funderet i forestillingen om Kunstakademiet som et mødested for udveksling af ideer i en god social sammenhæng og prøver på den måde at skabe et kritisk felt, som undersøger og diskuterer fremtiden for kunsten i tre dimensioner.   
 
Undervisningen på Billedhuggerskolen centrerer sig om udviklingen af den individuelle studerendes kunstnerskab ved hjælp af studiesamtaler, gruppekritikker og teknisk vejledning. Skolen orienterer sig mod de historiske og i særdeleshed den samtidige kunsts forudsætninger. Dette sker ved besøg på udstillinger, møde med kunstnere, kuratorer og kritikere samt gennem ekskursioner, tekster og studierejser. Derudover kommer der gæster til skolen og underviser med foredrag og studiesamtaler.
 
Billedhuggerskolen arbejder tæt sammen med Laboratoriet for Billedhuggerkunst, som består af laboratorierne for gips, træ, plast, keramik, konstruktion og 3D. Derudover er der forløb med stenhugning, bronzestøbning og andre klassiske teknikker. Der tilskyndes også til arbejde med tekstforløb i forbindelse MFA-uddannelsen.

Simon Dybbroe Møller

Professor

Simon Dybbroe Møller (1976) er født i Aarhus, Danmark. Han har studeret på Kunstakademie Düsseldorf og Städelschule i Frankfurt am Main og har undervist på bl.a. Harvard University i Cambridge, UDK i Berlin og École Nationale des Beaux-Arts i Lyon. Dybbroe Møller har udstillet bredt internationalt, herunder på Museum of Contemporary Art i Tokyo, Centre Pompidou i Paris, CCA Wattis i San Francisco og Hamburger Bahnhof i Berlin, og han er repræsenteret i samlingerne på bl.a. Statens Museum for Kunst, Museum für Moderne Kunst i Frankfurt am Main og Frac Ile de France.

E-mail