Søg

Om kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning på Kunstakademiet

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) er en betegnelse, der fokuserer på kunstpraksis som vidensproducerende handling. I kunstværket frembringes ny viden i materialeteten, samt i den tekniske og teoretiske viden, der danner udgangspunkt for værket.

KUV er en vigtig del af videngrundlaget i uddannelsen og et væsentligt fundament for metode, pædagogisk udviklingsvirksomhed, kunstnerisk praksis og videreudvikling af kompetencer og færdigheder inden for de forskellige kunstneriske fagområder.

Professorer og lektorer på Billedkunstskolerne beskæftiger sig med KUV på de enkelte afdelinger og via egen kunstpraksis. Der samarbejdes på tværs af afdelingerne om særlige projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Læs mere om KUV-projekter på Kunstakademiet her

Du kan desuden læse mere om kunstnerisk udviklingsvirksomhed på Center for Kunstnerisk Viden og Udviklings hjemmeside. Centret blev etableret i 2019 i et samarbejde mellem de danske kunstneriske uddannelser inden for film, musik, scenekunst og billedkunst bl.a. med det formål at koordinere det kunstneriske udviklingarbejde på tværs af de kunstneriske uddannelser.

Forskning
I modsætning til KUV foregår forskningen på Billedkunstskolerne altid i samarbejde med et universitet, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet. Man kan derfor ikke søge om en ph.d. direkte på Kunstakademiet.

Forskningsprojekter kan udføres af såvel kunstnere som akademikere, hvis de efter ansøgning opnår forskningsmidler. Forskningsprojekterne kan initieres i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og skal have relevans for billedkunstuddannelsen..

Se Kunstakademiets tilknyttede forskningsprojekter her