Søg

Optagelse på Master of Fine Arts (MFA)

ANSØGNINGSFRISTER
Ansøgningsfristen for optagelse i 2024 (studiestart i september 2024) er fredag d. 9. februar 2024, kl. 12.00 middag.
Vi åbner for modtagelse af ansøgninger torsdag d. 4. januar 2024
Fristen for dispensationsansøgninger er torsdag d. 25. januar 2024 (sagsbehandlingstiden er ca. 7 dage)

ÅBENT HUS FOR ANSØGERE
Arrangementet foregår fredag d. 19. januar 2024 i Festsalen. Indgang gennem porten Kongens Nytorv 1.
Arrangementet vil vare fra kl. 10.00 til 12.00.

KRAV
Adgangsgivende eksamen: Bachelorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samt ansøgere med en BFA-grad, eller tilsvarende fra en anden kunstnerisk uddannelsesinstitution, kan søge optagelse på MFA-uddannelsen.

Du kan ikke flytte til Billedkunstskolerne fra andre institutioner. For at blive optaget på MFA-uddannelsen skal du derfor søge om ordinær optagelse.

Sprogkrav: Du skal kunne tale og forstå engelsk på et niveau, hvor du kan deltage i engelsksproget undervisning og øvrige aktiviteter på som foregår på engelsk. Optagelsessamtalen til MFA foregår på engelsk.

ANSØGNINGSGEBYR
Du skal betale et ansøgningsgebyr på 750 DKK, som ikke kan refunderes. Gebyret dækker de udgifter, Billedkunstskolerne har i forbindelse med at afholde optagelsesprøver.

SKOLERNE
Billedkunstskolerne har 4 MFA-skoler. Hvis du bliver optaget, skal du vælge de skoler, du ønsker optagelse på i prioriteret rækkefølge. Din placering på én af de fire skoler afhænger af antal ledige pladser på skolerne. Du kan derfor risikere at blive placeret på en skole, du ikke har som første prioritet. 

De fire MFA-skoler er:

SÅDAN ANSØGER DU
Billedkunstskolerne modtager kun ansøgninger elektronisk, og bruger ligesom de andre kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet en online ansøgningsportal.
Når du vil søge om optagelse på en uddannelse for første gang, beder portalen dig om at oprette en brugerprofil med navn og e-mail. På denne brugerprofil kan du se og redigere i dine ansøgninger, og der er en indbakke, hvor vores beskeder til dig ligger. Brugerprofilen kan bruges igen ved senere ansøgninger, og den kan bruges til at søge ind på flere kunstneriske uddannelser på samme tid.

Selve ansøgningen består af en række spørgsmål, der skal besvares, og du vil blive bedt om at uploade dokumentation, CV, motivation letter samt et portofolio og/eller videofiler med dine værker.

Inden du sender din færdige ansøgning, bliver du bedt om at betale ansøgningsgebyret i et betalingsskærmbillede. Det er kun muligt at sende din ansøgning, hvis du har betalt gebyret
Du skal også være opmærksom på, at din ansøgning kun bliver behandlet, hvis vi modtager betalingen inden ansøgningsfristen udløber. 

Du finder en vejledning til oprettelse af din brugerprofil og din ansøgning via dette link:

https://kunstakademiet.dk/sites/default/files/19-00165-12_optagelsen_2020_dk-vejledning_til_optagelsessystemet_259049_218128_0.pdf 

Vær opmærksom på, at det kan tage tid at uploade dine filer i forbindelse med ansøgningen – HUSK derfor at starte ansøgningsprocessen i god tid,
specielt hvis du allerede på forhånd ved, at du sidder på en langsom internetopkobling. Start gerne før dagen for ansøgningsfristen.

Hvis du går i stå undervejs, kan du pause din ansøgning og fortsætte senere. Det er meget vigtigt, at du ansøger i god tid, da systemet lukker fredag d. 9. februar 2024 kl. 12:00 middag – også selvom du er i gang med din ansøgning.

Du tilgår ansøgningsportalen via dette link: Kandidatuddannelsen 2024  Linket vil være tilgængeligt fra 4. januar 2024.

Anvendt browser: Vi er opmærksomme på, at der kan være problemer med gennemføre og sende ansøgningen i Internet Explorer. Derfor opfordrer vi dig til at anvende en anden browser.

RETNINGSLINJER FOR UPLOAD AF MATERIALE
Du skal være opmærksom på, at du SKAL overholde retningslinjerne for upload af materiale. Ellers vil vi afvise din ansøgning.

Du finder retningslinjerne via dette link: https://kunstakademiet.dk/da/retningslinjer-upload-af-materiale-mfa

UDVÆLGELSE OG SVAR
Ansøgere udvælges på baggrund af en konkret kunstnerisk vurdering af de indsendte selvstændige arbejder. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling.

Udvælgelsen foretages af et optagelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, alle Billedkunstskolernes professorer, en MFA-studenterrepræsentant samt en ekstern censor.

På baggrund af de individuelle vurderinger, udvælger optagelsesudvalget 12-15 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Vi forventer, at samtalerne vil finde sted i de første uge af april 2024. 

Resultatet meddeles til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige udvælgelse. Ansøgere, der får afslag, vil få en angivelse af hvor langt i processen de nåede. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af udvælgelsen.

Optages man på MFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.

Billedkunstskolernes studieadministration har svaret på en række generelle spørgsmål om MFA-optagelsen her.

STUDIEAFGIFT (IKKE EU/EØS-BORGERE)
Billedkunstskolerne skal, ifølge regeringens bekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er statsborgere i EU, EØS eller Schweiz.

Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (15. september til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).

Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.

Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.

STATISTIK
Her har vi samlet tal fra de seneste års optagelse på kandidatuddannelsen:

År                       Antal ansøgere                           Optagne            Optagne pct
2021                  110                                               9                          8,1%
2020                  115                                               4                          3,5%
2019                  135                                               6                         4,4%
2018                  147                                               5                         3,4%   
2017                  113                                               8                         7,1%

KONTAKT
For spørgsmål angående optagelse, kontakt studieadministrationen på