Søg

Optagelse på Bachelor of Fine Arts (BFA)

ANSØGNINGSFRISTER
Ansøgningsfristen for optagelse i 2024 (studiestart i september 2024) er fredag d. 9. februar 2024, kl. 12.00 middag.
Vi åbner for modtagelse af ansøgninger torsdag d. 4. januar 2024
Fristen for dispensationsansøgninger er torsdag d. 25. januar 2024 (sagsbehandlingstiden er ca. 7 dage)

ÅBENT HUS FOR ANSØGERE
Arrangementet foregår fredag d. 19. januar 2024 i Festsalen. Indgang gennem porten Kongens Nytorv 1.
Arrangementet vil vare fra kl. 10.00 til 12.00.
Bemærk, at arrangementet vil være målrettet kommende ansøgere og har et begrænset antal pladser.

KRAV
Adgangsgivende eksamen: Der er ingen adgangsgivende eksamen til BFA, og alle kan ansøge. 
 
Sprogkrav: Du skal kunne tale og forstå dansk (eller norsk eller svensk) på et niveau, hvor du kan deltage i undervisningen og de øvrige aktiviteter på BFA-uddannelsen. Der er obligatorisk undervisning på BFA-uddannelsen, hvor der udelukkende undervises på dansk. Desuden skal du have et grundlæggende kendskab til engelsk.
 
SÅDAN ANSØGER DU
Billedkunstskolerne modtager kun ansøgninger elektronisk, og bruger ligesom de andre kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet en online ansøgningsportal.

Når du vil søge om optagelse på en uddannelse for første gang, beder portalen dig om at oprette en brugerprofil med navn og e-mail. På denne brugerprofil kan du se og redigere i dine ansøgninger, og der er en indbakke, hvor vores beskeder til dig ligger. Brugerprofilen kan bruges igen ved senere ansøgninger, og den kan bruges til at søge ind på flere kunstneriske uddannelser på samme tid

Selve ansøgningen består af en række spørgsmål, der skal besvares, og du vil blive bedt om at uploade dokumentation samt billeder af-/videofiler med dine værker.

Inden du sender din færdige ansøgning, bliver du bedt om at betale ansøgningsgebyret i et betalingsskærmbillede. Det er kun muligt at sende din ansøgning, hvis du har betalt gebyret.
Du skal også være opmærksom på, at din ansøgning kun bliver behandlet, hvis vi modtager betalingen inden ansøgningsfristen udløber.

HUSK at trykke send efter betaling. Ellers kan du risikere, at din ansøgning står i kladde, og dermed er optagelsesudvalget ikke i stand til at læse din ansøgning.  

Du finder en vejledning til oprettelse af din brugerprofil og din ansøgning via dette link:
https://kunstakademiet.dk/sites/default/files/19-00165-12_optagelsen_2020_dk-vejledning_til_optagelsessystemet_259049_218128_0.pdf 

Hvis du går i stå undervejs, kan du pause din ansøgning og fortsætte senere. 
Vær opmærksom på, at det kan tage tid at uploade dine filer i forbindelse med ansøgningen
– HUSK derfor at starte ansøgningsprocessen i god tid, specielt hvis du allerede på forhånd ved, at du sidder på en langsom internetopkobling.
Start gerne før dagen for ansøgningsfristen.

Det er meget vigtigt, at du ansøger i god tid, da systemet lukker fredag d. 9. februar 2024 kl. 12:00 – også selvom du er i gang med din ansøgning.

Du tilgår ansøgningsportalen og ansøgningsskemaet via dette link:  Bacheloruddannelsen 2024  Linket vil være tilgængeligt fra 4. januar 2024.

Anvendt browser: Vi er opmærksomme på, at der kan være problemer med gennemføre og sende ansøgningen i Internet Explorer. Derfor opfordrer vi dig til at anvende en anden browser.

RETNINGSLINJER FOR UPLOAD AF MATERIALE
Du skal være opmærksom på, at du SKAL overholde retningslinjerne for upload af materiale. Ellers vil vi afvise din ansøgning.
Du finder retningslinjerne via dette link: https://kunstakademiet.dk/da/retningslinjer-upload-af-materiale-bfa

ANSØGNINGSGEBYR
Du skal betale et ansøgningsgebyr på 750 DKK, som ikke kan refunderes. Gebyret dækker de udgifter, Billedkunstskolerne har i forbindelse med at afholde optagelsesprøver.

UDVÆLGELSE OG SVAR
Ansøgere udvælges på baggrund af en konkret kunstnerisk vurdering af de indsendte selvstændige arbejder. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på det indleverede arbejdes originalitet og på ansøgerens potentiale for kunstnerisk og faglig udvikling.

Udvælgelsen foretages af et optagelsesudvalg, der består af rektor eller institutlederen, prorektor, studielederen for BFA-uddannelsen, repræsentanter for Billedkunstskolernes professorer, lektorer og studerende samt mindst én ekstern censor.

På baggrund af de individuelle vurderinger udvælger optagelsesudvalget cirka 50 ansøgere, som vil blive inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Vi forventer, at samtalerne vil finde sted i de første uger af april 2024.

Resultatet af bedømmelsen meddeles til hver enkelt ansøger umiddelbart efter den endelige udvælgelse. Ansøgere, der får afslag, vil få en angivelse af, hvor langt i processen de nåede. Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af udvælgelsen.
Optages man på BFA-uddannelsen, har man pligt til at oplyse om eventuel tidligere uddannelse på videregående niveau, der må antages at kunne give merit.

Billedkunstskolernes studieadministration har svaret på en række generelle spørgsmål om BFA-optagelsen her.

STUDIEAFGIFT (IKKE EU/EØS-BORGERE)
Billedkunstskolerne skal, ifølge bekendtgørelse nr. 364 af 1. april 2019 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, opkræve en studieafgift fra internationale studerende, der ikke er statsborger i EU, EØS eller Schweiz.

Studieafgiften udgør 120.000,00 DKK pr studie år eller 60.000,00 kr. for efterårssemestret (15. september til 31. januar), og 60.000,00 kr. for forårssemestret (1. februar til 30. juni).
Der betales for undervisningen før semesterstart. Studieafgiften for et helt studieår kan deles i to rater svarende til de to semestre. Betaling sker ved pengeoverførsel til Billedkunstskolernes bankkonto.
Billedkunstskolerne tilbyder ikke tilskud til dækning af studieafgift.
 
STATISTIK
Her har vi samlet tal fra de seneste års optagelse på bacheloruddannelsen:
År                       Antal ansøgere                           Optagne            Optagne pct
2021                  545                                               25                       4,6%
2020                  501                                               25                       5,0%      
2019                  437                                               25                       5,7%
2018                  521                                               25                       4,8%   
2017                  488                                               26                       5,3%

KONTAKT
For spørgsmål angående optagelse, kontakt studieadministrationen på