Søg

Generel information til ansøgere

Billedkunstskolernes studieadministration har neden for besvaret en række ofte stillede spørgsmål, som vi får i vores henvendelser fra kommende ansøgere.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Kunstakademiets Billedkunstskoler udbyder et 3-årigt bachelorprogram og et 3-årigt kandidatprogram. Det betyder, at den fulde uddannelse tager i alt 6 år. 

Hvornår er der optagelse?
Optagelsen finder sted i vinteren/foråret og begynder typisk i januar måned. Læs mere om årets optagelsesprocedure her.

Får man SU?
Ja, hvis du er SU-berettiget / ikke allerede har opbrugt din SU.

Er der alderskrav?
Efter lovgivning har skolen ingen alderskrav.

Er der forberedende kurser?
Billedkunstskolerne har ingen officielle forberedende kurser, men det kan være en god idé at følge med i, hvad der sker på kunstscenen i Danmark og i udlandet. Her er kunsten.nu og kunstkritkk.dk nyttige.

Det kan også være en god ide at tage et kursus på en daghøjskole eller højskole, der har kunstundervisning på højt niveau.

Love og reglementer?
Ved spørgsmål angående krav til optagelsen kontakt venligst  , og ved spørgsmål omkring meritoverførelse, SU og andre studieregler kontakt venligst studieadministrationen på .