Søg
Nyhed

Ansøg om husning af ph.d.- eller postdoc projekt på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Ansøgningsprocedure 2020 for husning af ph.d. og postdoc ved Kunstakademiet

Ønsker du husning på Kunstakademiets Billedkunstskoler af dit forskningsprojekt skal du ansøge om husningstilsagn senest d. 18. november 2020 kl 23:59.

Tidsplan
20 oktober 2020: 
introduktion til den gode ansøgningsproces ved Katrine Dirckinck-Holmfeld
 
18 november 2020: Deadline for indsendelse af ansøgning. Ansøgningen sendes via dette link
Ph.d.: 2-3 siders projektbeskrivelse til husningstilsagn inkl. CV og uddannelsesbeviser. Samt angive, hvilket universitet, du ønsker at blive indskrevet på. Download formular fra Københavns Universitet
Postdoc: 1-2 siders abstract, CV, uddannelsesbeviser samt publikationsliste.
 
26. november 2020: Kunstakademiets Forsknings- og KUV-udvalg afholder møde, hvor de enkelte ansøgninger vurderes.
 
30 november 2020: svar til ansøgere
 
1. december 2020: De kandidater der søger husning på kunstakademiet med indskrivning på Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet sendes direkte videre til KU. Hvis der ønskes indskrivning ved et andet universitet, står kandidaten selv for at indhente tilsagn.
 
4. december – start januar: Kunstakademiets administration bistår med support til lønberegning og budget.
 
20. januar 2021: ansøgningsfrist Novo Nordisk fonden: kandidaten er selv ansvarlig for at indsende samlet ansøgning.
 
Da Novo Nordisk Stipendiet på nuværende tidspunkt er det eneste stipendie til kunstnerisk praksis-baserede ph.d. i Danmark, vil Kunstakademiet som et ”guiding principle” i udvælgelsesprocessen lægge vægt på:

  • At ansøger til praksis-baseret kunstnerisk ph.d.-projekt har en MFA i kunstnerisk praksis/ fri-kunst/ studio praksis/ visuel kunst eller lign. fra et Kunstakademi eller kunstuniversitet eller tilsvarende. Kandidater med anden baggrund er meget velkomne til at søge om husning til kuratoriske eller kunsthistoriske stipendier.
  • At det foreslåede projekt som udgangspunkt er i led med Kunstakademiets strategi og øvrige forsknings- og Kunstnerisk Udvikling Virksomheds-projekter.
  • Københavns Universitet gør desuden opmærksom på at kandidater der har modtaget en specialekarakter på under 7 ikke kan komme i betragtning. (Da der på Kunstakademiet ikke gives karakter applicerer det ikke til Kunstakademiets kandidater)

 
Yderligere spørgsmål rettes til uddannelses- og forskningskoordinator Emil Meilvang: