Søg S
Nyhed

Hæderspriser for afgangsværker til to dimittender fra Kunstakademiet

Lina Hashim og Kåre Frang har modtaget 15. Juni Fondens Hæderspriser 2020 for deres værkbidrag til Kunstakademiets afgangsudstilling 2020.
 

Kunstakademiets afgangsudstilling 2020 blev traditionen tro afholdt på Kunsthal Charlottenborg, i år med værkbidrag fra 28 dimittender, som alle afsluttede 6 års studier i billedkunst. Udstillingen kunne opleves i efteråret 2020.

For syvende år i træk har 15. Juni Fondens jury inden for billedkunst udvalgt tre efter deres opfattelse ekstraordinære projekter og belønner dem med hver 50.000 kr.

Årets tre prismodtagere er: Lina Hashim (Det Kgl. Danske Kunstakademi): The Touch, performance og installation, Morten Larsen (Det Fynske Kunstakademi): Triptykon, Mandlig protagonist, Kvindelig protagonist, maleri og Kåre Frang (Det Kgl. Danske Kunstakademi):  Changes, videoværk og keramiske skulpturer

15. juni Fondens jury inden for billedkunst består af anmelder og skribent Mai Misfeldt, museumsinspektør på Louisiana Anders Kold og billedkunstner Claus Carstensen.
 

Prismodtagerne fra Kunstakademiet

 

Lina Hashim: The Touch, 2020, Perfomance og installation

Lina Hashims værk The Touch er både en performance og en installation. Værket benytter sig af antropologiske metoder til at undersøge personlige og sociale spørgsmål om tro og skæbne – The Touch dokumenterer Hashims research af islamiske forbandelser med sin egen krop, tro og skæbne som casestudie. The Touch udfolder sig både som installation og performance på både Kunsthal Charlottenborg Teater S/H.

Mai Misfeldt motiverer valget af Lina Hashim således (i uddrag):

”(...) Værket handler om en udforskning af okkulte og forbudte elementer og praksisser i den muslimske religion. Det består af en vild rejse ud fra hypotesen om, at der findes forbandelser, og at kunstneren er ramt af en sådan. (…)

Kunstneren har både en baggrund i antropologi, fra fotoskolen Fatamorgana og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Med hendes baggrund som dansk-irakisk, en tidlig muslimsk skoling og et ben i to kulturer trækker hun i sin kunstneriske praksis på erfaringer fra alle disse felter.

The Touch er på mange måder et spejlkabinet at gå ind i. I sin performance kan Lina Hashim virke både tvivlende, søgende og ærlig. Det forrygende er, at hun ganske givet også er alle tredele og samtidig en dybt kontrolleret og meget modig, kompromisløs kunstner.”

Kåre Frang: Changes, 2020, Video og keramiske skulpturer

I Kåre Frangs video falder en person gentagne gange til jorden i slowmotion. Frang bruger personlige erfaringer til at udforske livets skrøbelighed og sociale støtte- og omsorgsstrukturer. Værket er i dialog med tre store lertøjsskulpturer, der alle er overdimensionerede reproduktioner af traditionelle barselspotter fra 1800-tallet. Barselspotter kommer fra en gammel skik kendt fra 1600-tallet frem til velfærdssamfundets udvikling, og blev anvendt som beholdere til mad foræret til barslende kvinder af naboer og lokalsamfund. Frangs værk tematiserer, hvordan vi hjælper hinanden gennem omsorgs- og støttegestusser, mens det også peger på de praktiske og logistiske betingelser for at støtte hinanden i skrøbelige øjeblikke.

Anders Kolds motivering af Kåre Frang (i uddrag):

"(...) Umiddelbart ser man ikke sammenhængen mellem krukkerne og filmen, og det kan lede tanker hen på ganske almindelige situationer i hverdagen, hvor man heller ikke oplever denne sammenhæng. Den indledende disharmoni mellem krukkerne og filmen indvarsler, at iagttagerne må stille sig meget åbne over for tingenes sammenhæng.

Frangs værk udnytter grundlæggende, at krukkerne præsenterer noget i en konkret form, mens filmens form repræsenterer en anden og mere ustabil form. På den led er værket forankret i skulpturens tradition, og med ler og filmet performance som ingredienser, placerer Frang sig her i et interessefelt for samtidskunsten (…).

Skala, tid og krop er under påvirkning i værket, hvor de forskydes og ændres. Foley-lyden, som er en postproduktionslyd, er ydermere med til at gøre iagttagerne usikre på stedet og effekten. Tingene skælver, og med værket får Frang pointeret, at alting konstant begynder på ny.”