Søg
Nyhed

Ph.d.-forsvar: Forms of Entanglement

Katarina Stenbeck forsvarer sin ph.d.-afhandling Forms of Entanglement, omsorg og verdensskabelse i det antropocæne

Offentligt forsvar af ph.d.-afhandling
 
Katarina Stenbeck
FORMS OF ENTANGLEMENT
Omsorg og verdensskabelse i det antropocæne
 
Fredag den 13. november kl. 13–16
 
Hirschsprung auditoriet
Billedkunstskolerne Det Kgl. Danske Kunstakademi
Peder Skrams Gade 2, opgang B, 3. sal
1054 København K
 
Tilmelding via:
 
Bedømmelsesudvalget består af:
 
Lektor Laura Luise Schultz, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet (forkvinde)
Professor Jacob Wamberg, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Kurator Lars Bang Larsen
 
Mødeleder er lektor Solveig Gade, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 
Forsvaret foregår på dansk og tilmelding er nødvendig.
 
Resumé af projektet
Forms of Entanglement, omsorg og verdensskabelse i det antropocæne er et kuratorisk praksisbaseret forskningsprojekt om det antropocæne. Gennem udstillinger og tekst afsøges hvordan kuratorisk praksis kan skabe fortællinger, der bevæger sig på tværs af rumlige skalaer, akademiske fagområder og teoretiske positioner. Projektet består af en afhandlingstekst og tre forudgående udstillinger samt en præsentation, i forbindelse med phd-forsvaret. Disse elementer udgør forskellige momenter af en kuratorisk undersøgelse af forbindelserne mellem nedbrydningen af klodens livgivende systemer og den kapitalistiske modernitets praksisser.

Med udgangspunkt i en økofeministisk og postmarxistisk kritik af det antropocænes forudsætninger undersøges forbindelserne mellem den europæiske kolonialisme, klimaforandringer og masseudryddelse og lokaliserer det antropocænes planetforandrende årsager i den kapitalistiske modernitet og europæiske kolonialisme og deres underliggende dominanslogikker. Forms of Entanglement skaber en fortælling om det antropocæne som en historie om klimaforandringer, global forurening og udryddelse der omfatter slaveri, kolonisering og racialisering. Projektet er et forsøg på at benytte kuratoriske praksis til at tænke med og igennem kunsten og dermed bidrage med andre perspektiver på det antropocæne.

Projektet er realiseret med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Augustinusfonden og Statens Kunstråd.