Søg
Nyhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler modtager stor bevilling til udvikling af indtægtsdækket virksomhed

Kunstakademiets Billedkunstskoler kan med glæde meddele, at institutionen sammen med Det Kongelige Bibliotek har søgt og modtaget 460.000 kr. til et udviklingsprojekt, som skal styrke udviklingen af den indtægtsdækkede virksomhed på statslige kulturinstitutioner. Det er Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser, der har bevilget støtte til projektet.

”Vi skal til at tænke anderledes på vores statslige kulturinstitutioner og finde nye finansieringsmuligheder til udviklingen af dem. Kunstakademiets Billedkunstskoler er både en uddannelse og en kulturinstitution, der har ligget på Charlottenborg Slot i 263 år. Vi vil gerne dele lidt af dette slot med andre, bl.a. ved at gøre vores smukke festsal med udsigt til Kongens Nytorv tilgængelig for flere og ved at tilbyde kunstundervisning til private kunstentusiaster”, siger rektor Sanne Kofod Olsen.
 
Økonomisk udvikling
De danske kulturinstitutioner står disse år over for den udfordring, at institutionerne bliver beskåret 2 % årligt frem til 2020. Nye kompetencer hos medarbejdere og ledelse inden for f.eks. service, innovation/samskabelse, formidling og samarbejde, der kan udvikle og skærpe institutionens kerneopgaver, er en mulighed for at udvikle sig økonomisk.
 
Udviklingsprojektet varer et år, og målet er at udvikle medarbejderes og lederes evne til at styrke den indtægtsdækkede virksomhed. Forløbet indeholder bl.a. workshops og praksisnær undervisning til udvikling af idéer og projekter, som skal afprøves og implementeres på de enkelte institutioner for at skabe konkrete indtægter. Det kan være inden for arbejdsområderne udlejning, booking, digitalisering, konservering, bevaring, udstillingslån, arkiv, kursusvirksomhed og andre former for undervisningstilbud mm.
 
Kommercielle kompetencer
De kommercielle kompetencer projektet søger at styrke, er relevante på en institution som Billedkunstskolerne; En stor del af de færdiguddannede billedkunstnere oplever i løbet af deres karriere at skulle skabe og drive deres egen virksomhed. Mere viden på institutionelt niveau om fordele og udfordringer ved en kommerciel tilgang til det kunstfaglige felt kan styrke de studerendes vilkår på og viden om det særlige kunst-arbejdsmarked, der møder dem efter endt uddannelse.
 
Andre kulturinstitutioner skal have glæde af projektet
Projektet afprøver nye metoder til at styrke den indtægtsdækkede virksomhed i kulturverdenen – metoder, som organisationer over hele landet kan få gavn af. Derfor vil der løbende blive delt viden og erfaringer, og andre kulturinstitutioner vil blive inviteret ind i slutningen af projektet.
 
Det er primært kulturinstitutioner under Kulturministeriet (DFI, Det Kongelige Teater og Nationalmuseet), der står over for udfordringer med at fremme kommercielle aktiviteter ud fra egne værdier og fundament. Men også andre kulturinstitutioner, specielt museerne repræsenteret ved ODM (Organisationen af Danske Museer) kan få gavn af projektets resultater. Det samme gælder for teatre, kunsthaller med flere.
 
For spørgsmål kontakt venligst kommunikationsansvarlig Lea Kyndrup: