Søg
Nyhed

Resultat og opfølgning på Kunstakademiets ekstraordinære studiemiljøundersøgelse 2018

Resultatet af Kunstakademiets studiemiljøundersøgelse 2018 er nu præsenteret for institutionens ansatte og studerende. Undersøgelsen viser, at de studerendes generelle trivselsindeks ligger på 4 ud af 5 mulige. Analyseinstituttet, som har foretaget undersøgelsen, noterer indledende i rapporten, at ”Resultater mellem 3,1 og 4 er godt”, mens ”Resultater mellem 4,1 og 5 er helt i top”.

Kunstakademiets rektor Kirsten Langkilde siger om undersøgelsen:
”Studiemiljøundersøgelsen fortæller os, at mens visse områder på Kunstakademiet fungerer godt, kan vi gøre meget for at forbedre særligt det psykiske studiemiljø – ’samarbejdskulturen’ – og det er et arbejde vi skal i gang med nu.”

Kunstakademiet ser i undersøgelsen fire gennemgående områder, der vil indgå i det videre arbejde med at skabe et velfungerende og trygt studiemiljø:

  • Styrkelse af samarbejdskulturen på Kunstakademiet
  • Udvikling af den interne kommunikation
  • Styrkelse af det fælles på tværs af uddannelsens afdelinger
  • Forbedring af undervisningens organisering

Om den videre proces siger Kirsten Langkilde:
”Arbejdet med at udvikle og forandre kultur og omgangsformer på en institution kræver opmærksomhed og tålmodighed. Det fordrer en inddragelse af de medarbejdere og studerende, som udgør institutionen.”

De fire områder vil indgå i Kunstakademiets arbejde med en ny strategi; et arbejde, som studerende og ansatte i den kommende tid inviteres til at deltage i. Desuden udarbejdes i løbet af 2019 en handlings- og opfølgningsplan på området – planen vil pege på konkrete tiltag, der vurderes nødvendige i relation til studiemiljøundersøgelsens resultater. Dette arbejde forelægges løbende studerende og ansatte.

Debatten i efteråret 2018 om studiemiljøet på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler fik Kunstakademiet til at iværksætte en ekstraordinær undersøgelse af de studerendes trivsel på uddannelsen, herunder det sociale og det psykiske studiemiljø.

Studiemiljøundersøgelsen 2018 kan læses her

Studiemiljøundersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Interresearch, og 66 % af Kunstakademiets studerende har deltaget i undersøgelsen. 

For spørgsmål kontakt venligst kommunikationsansvarlig Lea Kyndrup: , tlf: 33 74 46 16