Søg
Nyhed

Kunstakademiets adfærdspolitik mod seksuel chikane

Du kan her læse Kunstakademiets adfærdspolitik, udarbejdet af en arbejdsgruppe af studerende og ansatte på Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Kunstakademiets Billedkunstskolers Samarbejdsudvalg nedsatte i december 2017 en arbejdsgruppe med den opgave at udarbejde retningslinjer for, hvordan man kan handle, hvis man som studerende eller ansat på Kunstakademiets Billedkunstskoler bliver involveret i oplevelser med krænkelser eller sexchikane.

Arbejdsgruppens opgave har været at opdatere institutionens eksisterende adfærdspolitik og gøre den mere handlingsanvisende, sådan at man som studerende eller ansat føler sig hjulpet i forhold til, hvordan man kan handle, hvis man selv bliver udsat for krænkende handlinger eller oplever andre blive krænket eller chikaneret på Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Arbejdsgruppen består af en underviser, en repræsentant fra administrationen, en repræsentant fra Kunsthallen, en repræsentant for Driftsenheden og to til tre studenterrepræsentanter.

Hvis du klikker på dette link kan du læse arbejdsgruppens politik: "Kunstakademiets adfærdspolitik mod chikane og seksuel chikane". Klikker du på dette link, kan du læse om hvad du kan gøre, hvis du ønsker at indberette oplevelser med krænkende adfærd til Kunstakademiet. Politikken er godkendt i Kunstakademiets samarbejdsudvalg.

Adfærdspolitikken mod chikane og seksuel chikane vil blive delt ud til nye og gamle studerende hvert år omkring semesterstart, og der produceres yderligere visuelt materiale i form af en plakat, som hænger rundt om på skolen. Plakaten er blandt andet forsynet med relevante telefonnumre i forhold til rådgivning og evt. anmeldelse. Arbejdsgruppen og Billedkunstskolernes ledelse arbejder i øvrigt løbende med at skabe opmærksomhed om og øge de studerendes og de ansattes viden om chikane og krænkende adfærd, f.eks. i form af seminarer, workshops og undervisning.

Chikanepolitikken skal ses som starten på en proces hen mod øget opmærksomhed i institutionen, hvor der er tydeligere kommunikation omkring muligheder for den krænkede for at få hjælp – samt et miljø, hvor krænkende adfærd og tale hurtigt bliver opfanget og håndteret.

Et seminar er afholdt i oktober 2018 med oplæg fra følgende to eksterne foredragsholdere:

Mads Ananda Lodahl der talte om de herskerteknikker, som vi møder i vores hverdag og faglige og personlige relationer. http://www.almindelig.com/magt/
 
Charlotte Kirkegaard talte om værdien af Kunstakademiets adfærdspolitik – og vigtigheden af at holde hinanden fast på at realisere intentionerne med politikken. Man kan læse mere om Charlotte Kirkegaard og hendes arbejde med ligestilling her: http://www.kvinfo.dk/side/634/action/2/vis/8913/
 

Citater fra chikanepolitikken

"Helt grundlæggende skal enhver ansat på Kunstakademiets Billedkunstskoler aldrig være i tvivl om, at der eksisterer et magtforhold mellem ansatte og studerende, ledere og ansatte - også selvom Kunstakademiet ofte italesætter et ønske om og en omgangstone baseret på idéen om en flad struktur. I forbindelse med enhver form for krænkende eller chikanerende situation, er det altid den med magten, der har det endelige ansvar. Det må der aldrig herske tvivl om.

Ansatte og fakultetet skal således være opmærksomme på, og bevidste om, at de er del af en hierarkisk struktur, hvor de har et særligt ansvar over for de studerende. Derfor skal man til hver en tid være opmærksom på både adfærd og sprogbrug."

(...)
 

"Hvad er chikane og krænkende adfærd?

Chikane er en handling, der krænker en persons væren og værdighed.

Chikane har og kan have mange forskellige udtryk og udseender og vil ofte have karakter af f.eks. insinueringer, mobning, problematisk retorik og miskommunikation. Det kan også være helt konkrete fysiske overgreb, uønskede berøringer, og andre grænseoverskridende handlinger.

Der findes ikke en objektivt fastlagt grænse mellem acceptabel omgang mellem mennesker og chikane, opfattelsen er ofte meget forskellig fra person til person, og netop derfor er det yderst vigtigt, at man som krænket tror på sin egen oplevelse af en given situation.

Chikane kan bl.a. være, men er ikke begrænset til, diskriminerende adfærd i forhold til: køn, kønsidentitet og/eller udtryk, etnicitet, religion, handicap, seksuel orientering, alder.

Det er den krænkede, der bestemmer, hvad der er uønsket, grænseoverskridende eller stødende."

(...)

"Som leder og ansat har du et særligt ansvar for, at der ikke foregår chikane på institutionen. Du er en rollemodel for, hvordan I omgås hinanden. Du skal være opmærksom på, at du selv kan blive misforstået og opfattet som krænker alene på baggrund af dit sprogbrug.

Vær åben og lyt efter signaler på chikane. Tag det altid alvorligt og udvis sensibilitet, hvis en medarbejder eller studerende føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle dig om det. Tryghed og tillid er altafgørende, og det skal gøres klart, at disse samtaler foregår i fortrolighed og er omfattet af tavshedspligt. "